Geodetska oprema

Od geodetske opreme, kompanija GEOTIN MNE posjeduje:

  

5 totalnih stanica (od toga dvije preciznosti mjerenja pravaca 1", jedna 2", jedna 5" i jedna 7") proizvođača Leica;

2 dvokrefentna GPS prijemnika prijemnika proizvođača Leica;

Dron - Dji Phantom 4 RTK sa pratećim softverima za obradu podataka;

Digitalni nivelir DNA03 proizvođača;

Par optičkih nivelira;

Odgovarajuće količine prateće geodetske opreme (stativi, letve, prizme...);

Tri terenska vozila;

Veliki broj računara sa odgovarajućim softverima za obradu podataka;

Sva potrebna prateća terenska oprema;