Geodetske usluge

U tekstu ispod su navedene licence i ovlašćenja koje naša firma posjeduje:

 Bavimo se pruzanjem geodetskih usluga vezanim za Građevinarstvo, Arhitekturu, Mašinstvo i Geologiju. neki od najčešćih poslova koje izvodimo su:

 

Izrada topografskih podloga za projektovanje

Izrada projekta geodetskog obilježavanja i projekta preparcelacije

Izrada orto-foto planova

Sve vrste geodetskih usluga za potrebe praćenja izgradnje objekata

Obilježavanje regulacione i građevinske linije, gabarita objekta.

Snimak terena prije i poslije iskopa/nasipa

Obilježavanje za izvođenje pristupnih saobracajnica

Izrada elaborata osmatranja pomeranja tla i objekta

Kontrola ravnosti, verikalnosti i zvedenog stanja ploča i stubova

Vršenje nadzora nad geodetskim radovima na svim vrstama objekata

Revizija svih vrsta geodetskih projekata