O nama

Geodetska organizacija GEOTIN MNE je osnovana 2018 . na osnovu višegodišnjeg geodetskog iskustva osnivača u različitim građevinskim i geodetskim firmama.

Od osnivanja, do danas firma se „širila“, povećavao se broj ljudi, geodetskih instrumenata, vozila kao i sve pomoćne i prateće opreme.

Sada naša firma ima 7 stalno zaposlenih radnika, od toga 3 diplomirana inženjera geodezije i 4 geodetska tehničara i veliki broj spoljnih saradnika .


Kroz višegodišnju transformaciju zakona, pravilnika i uslova koje je potrebno da zadovolji geodetska organizacija da bi se bavila svim geodetskim poslovima, naša firma je konstanto ispunjavala zadate parametre.

Danas posjedujemo sve potrebne Licence i Ovlašćenja za izradu svih vrsta geodetskih poslova kao i za nesmetane izlaske na tendere, samostalno ili u korporaciji sa drugim firamama, na kojima se traže licence geodetske struke.