Reference

Geodetske podloge za projektovanje saobraćajnica

 

(2018) Put - Međuvršje – Ivanova korita – Opština Cetinje (cca 4500 m);

(2019) Put Pljevlja – Metaljka I faza – Opština Pljevlja (cca 19000 m);

(2019) Put Petnjica - Kalači – Opština Petnjica (cca 17000);

(2020) Ulica u Lješnici – Opština Bijelo Polje (cca 2600 m);

(2020) Ulica u Nedakusima - Opština Bijelo Polje (cca 1200 m).

(2020) Ulica Nova 4 - Opština Cetinje (cca 500 m).

Izvođenje Geodetskih radova na saobraćajnicama

 

(2018) Rožaje - Štedim, Izvođač „TOFI d.o.o.“ (cca 8000 m);

(2018 – 2021) Rekonstrukcija puteva na čitavoj teritoriji Crne Gore - Snimanje izvedenog stanja saobraćajnica za potrebe Izvođača “Asfalt-beton gradnja d.o.o. Podgorica” (cca 15000 m);

(2018– 2021) Veliki broj i dužina praćenja i izvođenja saobraćajnica unutar objekata.

Geodetske podloge za projektovanje

 

(2018) Računanje količina iskopa autoput Smokovac – Mateševo - Poddionica: LK11+200.00-LK14+700.00, RK11+194.958-RK14+740.000;

(2018) Vjetroelektrana Krnovo II faza - Izrada topografske podloge (cca 60000 m2);

(2019) Glavni projekat kamenoloma ”Kaluđerski laz” Rožaje – Izvođač “Tofi“ d.o.o. - Izrada topografske podloge (cca 200000 m2)

(2019-2020) Glavni projekat - Rekonstrukcija 3 mosta na magistralnom putu Podgorica – Kolašin KM 1021+504, KM 1025+851 i KM 1028+170 – Izrada topografske podloge

(2020) Rekonstrukcija Trga u njegušima - Izrada topografske podloge;

(2021) Projekat izgradnje napera na plažama Jaz i Buljarica - Izrada topografskih podloga;

(2018 – 2021) Veliki broj topografskih za Projekata uređenja terena oko objekata kao i za potrebe projektovanja objekata.

Geodetski radovi na praćenu izgrade i instalacija izradi katastra njihove evidencije

 

(2019) Geodetski radovi za potrebe Glavnog projekta dalekovoda “Nedakusi - Bistrica” naponskog nivoa 35KW

(2018 – 2020) Izvođenje geodetskih radova za potrebe postavljanja instalacija (vodovodne i kanalizacione cijevi) na poddionicama 1, 2, 3 i 4 autoput Smokovac-Mataševo – Podizvođač „Indel Inženjering“ d.o.o.

Geodetsko praćenje izgradnje objekata

 

(2018) Izvođenje geodetskih radova na izgradnji objekta - Tunel “Mataševo” - Podizvođač “Sklad gradnja“ d.o.o. Autoput – Smokovac - Mataševo poddionica 4.

(2018-2019) Izvođenje geodetskih radova - Luštica Bay objekti: LV-4-2,LV-4-3 za Podizvođač “Besix“ d.o.o.

Geodetska osmatranja objekata

 

(2015) Geodetski projekat osmatranja - Turističko naselje T2 Dobrota, Opština Kotor;

(2016) Geodetski projekat osmatranja – Sanacija klizišta „Frutak“, Opština Danilovgrad;

(2016) Geodetski projekat osmatranja hotelskog obekta na ubanističkoj parceli UP 16.4 „Budva-centar“, Opština Budva.

Elaborati eksproprijacije

 

(2018) – Izrada Elaborata eksproprijacije za potrebe Glavnog projekat rekonstrukcije puta Krstac – Ivanova Korita – Cetinje, dionica Međuvršje – Ivanova Korita L=4,5 km;

(2019) - Izrada Elaborata eksproprijacije za dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“(za UP 34), Opština Podgorica.

Snimanje objekata, etažna razrada i njihovo knjiženje u evidenciju katastra nepokretnosti

 

(2018) Snimanje gabarita i etažna razrada velikog broja (preko 1000) stambenih, poslovnih i stambeno poslovnih objekata za potrebe njihove legalizacije.

(2009 – 2020) Veliki broj Elaborata parcelacije, Parcelacija po DUP-u, knjiženja objekata i ostalih radova u oblasti katastra.